Intervjuji in drugi prispevki

Izbrani prispevki GBO

Znanstvene in strokovne publikacije

O romanu Tišina, polna vetra ...

Roman Tišina, polna vetra se v svojem kozmopolitstvu umešča v osrednje tokove moderne svetovne, predvsem pa zahodne literature. Temu ni tako zgolj zaradi trenutno aktualnih tematik medrasnih odnosov in odnosov med spoloma, temveč zaradi celovitega razumevanja moderne civilizacije, njenih temeljev, osrednjih diskurzov in njihove povezave z oblastjo ter obvladovanja književnih oblik, ki so njeni nosilci v času prevpraševanja osrednjih postulatov vladajoče kulture. Babnik torej tako na ravni forme kot vsebine literarno vešče obdeluje neko dokso, ki ni lastna zgolj množicam, temveč tudi progresivnim intelektualcem. Kljub prepletanju mnogoštevilnih referenc, vključevanju pesemskih in dramskih ter teoretskih oblik, pa fabula romana ne trpi niti najmanj. Pretanjeno je izpeljana v temelju intimna ljubezenska zgodba dveh zgodovinskih osebnosti, ki ju skozi psihološko lucidnost in dosledno atmosferičnost približa v njuni človečnosti, ne da bi umaknila fokus od zgodovinskih in družbenih dejavnikov, ki to človeškost subjektivira.

Večplastna ironija, pretanjen (črni) humor in metatekstualnost presenečajo na vsakem koraku ter zahtevajo celovit bralski aganžma; delo se nikakor ne pusti ukalupiti, razgrinja se v slojih in pomenljivih zastranitvah. Kljub jasni protirasistični in protipatriarhalni drži se stalno izmika tendencioznosti in pravzaprav kot roman, ki sidri v francoski kulturi, podobno kot dela francoskih poststrukturalistov prikaže kompleksno, protislovno, težko ujemljivo delovanje raznoterih silnic na človeka v danem okolju onkraj povsem jasnih kulturnobojnih pozicij, ki s strjevanjem v dogmatičnost preprečujejo poglobljeno obravnavanje tematik. S tem se uspešno izogne poenostavitvam, ki v literarnih delih pogosto nastopajo: viktimizaciji, pokroviteljstvu, demonizaciji in podobno.

Babnik se deloma odpove svojemu prepoznavnemu razkošno poetičnemu stilu, s krajšimi, deskriptivnimi povedmi pa umetniško učinkovito gradi protislovno ozračje tesnobe in hladnosti, skozi katero potujitveno zasije bolečina modernega subjekta, zapletenega v mrežo idej, ki jih malikuje, te pa ga v zameno siromašijo in vodijo v propad. Roman s končnim zasukom v sodobnost lucidno izriše vztrajanje in premeščanje odnosov moči v drugačne forme, skrite za videz radikalnih sprememb. Čustveno distanciran literarni pripovedovalec pa tako istočasno onemogoči sentimentalnost in konsistentno, od začetka do konca zarezuje v svoj objekt, podobno kot moderna spoznavna metoda, le da je tokrat na tnalu ta modernost sama. Spoznavna, estetska in etična dimenzija zaživijo v težko ujemljivi harmoniji.

Tišina, polna vetra, je tako eno najbolj netipičnih in izvirnih del slovenskega romanopisja zadnjih let in od njega bi lahko uspeh pričakovali tudi na tujih bralskih trgih.

 

- Muanis Sinanović Trbovlje, 28. 12. 2022